ПОКАНА за участие в ученическа конференция

„Ядрената Енергия за чиста природа”, посветена на

„45 години от Първи енергоблок на АЕЦ”Козлодуй” и

140 години от рождението на великия Алберт Айнщайн

под патронажа на АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

14.03.2019 г. от 14:00 часа – Дом на енергетика, гр.Козлодуй, зрителна залаМотото на конференцията: “Ядрената енергия за чиста природа” В нея могат да участват средношколци от 8 до12 клас Темите за презентации (доклади):По темите се обявяват следните конкурси:Допълнително се обявяват и конкурси:Според класацията на презентациите и клиповете по определените теми ще бъде изготвен и дневният ред на конференцията така окончателната програма ще бъде уточнена на по-късен етап.Изисквания по обявените конкурси:Изисквания към презентациите
Комисия ще прегледа и класира по три презентации от всяка тема.Критерии за оценка на презентациите:


Допълнителна информация за презентациите:

`

Изисквания към клипа

Мултимедийните клипове могат да бъдат клипове с времетраене 3 минути, обработени с подходящ софтуер, мултимедийна реклама /аудио и видео/. Когато говорим за мултимедията, като дигитално изкуство от една страна обръщаме внимание на емоционалното й въздействие върху потребителя, защото една от целите в изкуствата е да се предизвика емоция. От друга страна важна е и степента на използваните дигитални технологии в разработването на проекта

Технически изисквания:

 • времетраене 3 минути
 • разделителна способност – 720 p или 1080 p
 • формат на фaйла – .mp4
 • Критерии за оценка на клипа:

  Изисквания за есе

  Изисквания за брошура:

  Критерии за оценка на брошурите :  Срокове
  Контакти  За въпроси относно цялостната организация на конференцията се обръщайте към:

  Катя Минкова – тел: 0973-7-31-75: 0889500402; e-mail: kminkova@npp.bg

  Любка Цокова – тел: 0973-7-34-61; e-mail: lacokova@npp.bg

  Илинка Живкова – тел. 0973-7-27-50; e-mail:IIJivkova@npp.bg

  Презентациите и резюметата да се изпращат на посочените e–mail адреси.

  Тема Примерни подтеми
  Ядрената енергетика – модерната технология на нашето съвремие“ Развитие на ядрената енергетика
  Ядрената енергетика в България
  Място на ядрена енергетика в енергетиката
  „Историята на атома“ Откриване и развитие на теорията за атома
  Атома за мирни цели
  Атома в нашия живот
  „Айнщайн – гений или демон“ ОАлберт Айнщайн –извън относителността
  Научна кариера, научни теории – истини или измислици
  Айнщайн в съвременния свят