Открит турнир по шахмат в памет на учителя мс Йордан Балкански


На 19 април за единадесети пореден път СУ„Св.Св. Кирил и Методий” организира открит турнир по шахмат в памет на учителя мс Йордан Балкански- един от пионерите на шахмата в Козлодуй.. Стана традиция АЕЦ-Козлодуй и сдружение “Жените в ядрената индустрия”/WiN България” да помагат и поддържат това начинание. Шахматния турнир се проведе в клуба на пенсионера на АЕЦ-Козлодуй. В него участваха 38 ученика от 1-ви до 12-ти клас от училищата в гр.Козлодуй. Поради разликата във възрастта те бяха раздлени в две възрастови групи. Младите надежди на шаха показаха завидни умения в пет кръга. В паузите между кръговете учениците получиха сандвичи и минерална вода осигурени от WiN-България, но най-очаквана бе крайната класация и наградите. Младите шахматисти получиха награди от „АЕЦ-Козлодуй”ЕАД , СУ”Св.св.Кирил и Методий” и община Козлодуй. В групата на „голямите”(5 – 12 клас) на първо място се класира Калоян Караиванов от 12 клас от СУ”Св.св.Кирил и Методий”, в групата на „малките”(1-4клас) първи е Боян Станчев . Награда за най-добър млад шахматист получи Георги Ценов, а приз за момиче шахатист – Биляна Борисова . Носител на мемориала на „Йордан Балкански” тази година стана Евгени Аврамов, 4 клас от СУ”Св.св.Кирил и Методий.На 07.03.2018г.(сряда) ще се проведе Кръгла маса на тема: “Кариерно развитие в областта на ядрената индустрия“, организирана от W i N – Сдружение „Жените в ядрената енергеника – България“.


W i N – България обяви конкурс посветен на “150 години от рождението на Мария Склодовска Кюри” на тема

„Радиоактивността в съвременния свят”

Резултати от индивидуалните конкурси

Критериите за индивидуалните конкурси:

Презентация

  1. Формат : Microsoft office PowerPoint
  2. Шрифт: Times New Roman
  3. Размер на шрифта : не по-малко от 18
  4. Брой слайдове: 20 бр.

Заглавната страница да съдържа: Тема на презентацията; Име, презиме, фамилия на автора, училище, клас, e-mail, тел за връзка. На втора страница съдържание на презентацията.

Срока за предаване на презентациите беше 15.01.2018г.

  1. Видеоклип
  2. Времетраене - 3 до 5 мин.
  3. Формат на файла МР 4
  4. Разделителна способност 720р или 1080 р

Срока за предаване на видеоклипа беше: 15.01.2018г.

III. Рисунка: Формат – А3

Рисунката да съдържа: Име, презиме, фамилия на автора, училище, клас, e-mail, тел за връзка.

Срока за предаване на рисунките беше 15.01.2018г.

Макет: Изисквания към макетите: без ограничения

Желаещите да участват с макет да подадат заявка, която да съдържа: Име, презиме, фамилия на автора(рите), училище, клас.

Срока за заявяване участието с макетите беше 15.01.2018г.

Предаването на макетите и класиране ще се проведе в деня на “Кръглата маса” на 07.03.2018г.

Организаторите благодарят на включилите се в конкурса и канят всички на 7.03.2018г. от 13:00ч. в Дом на енергетика на церемонията по връчване на наградите