Платена реклама

Реклама

WiN България

  Сдружение „Жените в ядрената индустрия – България“ е българската асоциация на WiN Global, световна организация на жените, работещи професионално в областта на атомната енергия и приложението на йонизиращите лъчения. То допринася за развитието и приложението на атомната енергетика и технологиите, свързани с радиоактивността, разясняване пред населението на техните предимства в икономически и екологичен аспект и изключителната важност на мерките, свързани с ядрената и радиационна безопасност за чиста и икономически ефективна индустрия.

Кои сме ние?

  Ученици от XII клас на СУ "Христо Ботев", град Козлодуй. Работим по проект в групата за извън класни дейности по интерси „Дигиталните устройства в действие“, организирана към училището.

  Създаваме много проекти, прилагаме знанията си по информационни технологии и усъвършенстваме дигиталните си компетентности и креативно мислене. Членуваме в младежката секция, организирана към WIN - Сдружение “Жените в ядрената индустрия – България” – доброволна, професионално-творческа организация, която работи в областта на образованието науката, технологията и практиката на използването на ядрената енергия и приложението на радиацията за мирни цели.
  Решихме да създадем този сайт за да популяризираме техните дейности инициативи и мероприятия. В днешно време съвременният ученик трябва да бъде ангажиран лично, заинтригуван и провокиран от организации като WIN. Това подпомага нашето обучение, професионалното ни и кариерно ориентиране, възприемането на заобикалящия ни свят по забавен и удовлетворяващ начин.

Благодарим за доброволчеството и ентузиазма Ви!